nahrávám...

Tenebris theatrum – pořádá soutěž otroků v masturbaci.

17.04.2021 09:05 #152468 nahlásit inzerát

Otroci Pozor! Jejich Výsosti, Urozená Madam Silvie a Urozená Madam Šarlota pořádají soutěže v masturbaci otrockých rohožek před zraky Urozených Dam. Počet otrockých rohožek je omezen na pět kusů. Nazí otroci si kleknou na pódium a budou jim svázány nohy. Otroci budou dotázáni, kterou rukou si ho honí a ta ruka jim bude přivázána dozadu k nohám. Na jejich údy a kulky budou připevněny kolíčky. Volnou ruku budou mít otroci podél těla. Urozené Dámy nejprve rozehřejí otroky pořádným fackováním. O to, aby údy všech otroků pořádně ochably se postarají kolíčky. Když budou údy všech otroků řádně ochablé, Urozené Dámy je z údů sundají pomalým tahem, aby si to otroci řádně vychutnali. Kolíčky na kulkách zůstanou. Na povel Urozených Dam si začnou otroci volnou rukou honit své ochablé údy. Kdykoli jedna z Urozených Dam zavelí: „Stop!“ otroci okamžitě přestanou a dají volnou ruku podél těla. Na další povel budou otroci v honění pokračovat. Urozené Dámy budou sedět v křesle a budou se nad zoufalými pokusy otroků náramně bavit. Otrok, který vystříkne první, vyhrává. Za odměnu dostane plnou číši pisu od obou urozených dam a bude smět uctivě políbit zadečky Urozených Dam. Otrokům, kterým se nepodařilo vystříknout budou sráženy kolíčky bičem a nesmějí se uspokojit. Ostatním otrokům, kteří vystříkli jako druzí, nebo třetí bude dovoleno políbit kalhotky Urozených Dam. MÍSTO - PRAHA!! Otroci, hlaste se na WhatsApp.

Další fotografie