nahrávám...

Ochrana a zpracování osobních údajů


Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

Provozovatel tohoto serveru Profidominy.cz, dělá vše proto, aby ochránil vaše osobní údaje. Informace o uživatelích jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a jsou zabezpečeny proti zneužití.

Zavazujeme se osobní údaje inzerentů neposkytnout jiným subjektům.

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (vystavení inzerátu, zřízení osobního profilu, vystavení inzertní plochy atd.). Účetní doklady budou uloženy v souladu se zákonem § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) a § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.)


Níže naleznete informace, jaké osobní údaje sbíráme, k čemu je využíváme a jak je zpracováváme.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Když se pohybujete na našich stránkách, sbíráme různé typy údajů, jako jsou kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefon, adresa, email), které nám sami vyplníte při odesláním inzerátu, či poskytnete při žádosti o vytvoření profilu. Sledujeme, jaké profily a inzeráty si prohlížíte na našem webu a z jakého zařízení k nám přistupujete.

Zpracováváme tyto osobní údaje:

1. Kontaktní údaje

Jedná se o údaje, které nám vyplňujete při odeslání inzerátu či, poskytnete při žádosti o vytvoření profilu. Jedná se zejména o jméno a příjmení, email, nebo telefon.

2. Identifikační údaje

Jedná se o údaj IČO a případně DIČ, který uvádíte, pokud si přejete zřídit placený profil a zároveň žádáte vystavit fakturu na konkrétního uživatele.

3. Údaje o vašich objednávkách

Zde se jedná o údaje o druhu a počtu inzertních služeb, které jste nakoupili. Dále jde o číslo vašeho účtu.


Proč osobní údaje zpracováváme?

Pokud navštěvujete náš web, na kterém využíváme soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro zjištění a sledování návštěvnosti. Pokud si u nás koupíte reklamní plochu, či vytvoříte placený profil, používáme vaše údaje k tomu, abychom mohli objednávku vyřídit. Ke spravování vašich osobních údajů nás opravňuje příprava či plnění smlouvy s vámi, naše oprávněné zájmy, váš souhlas, nebo různé právní povinnosti, které musíme dodržovat. Rozsah osobních údajů je různý, podle toho zda jste jen návštěvníkem našich stránek, nebo jste si u nás zaplatili nějakou inzertní službu.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás, prostřednictvím našeho webového formuláře, do kterého údaje sami dle svého uvážení doplňujete před odesláním inzerátu, či při žádosti o vytvoření profilu či jiné inzertní služby. Případně nám tyto informace zasíláte emailem, sms, či sdělujete po telefonu. Některé dodatečné údaje, jako je třeba číslo účtu, můžeme obdržet i od našich partnerů, přes které například realizujete platbu za vaši objednávku, jako jsou banky a platební brány.

Jaká mám práva při zpracování svých osobních údajů?

Z hlediska svých osobních údajů, máte řadu různých práv. Jedná se zejména o právo na přístup, výmaz, opravu, přenositelnost a omezení zpracování, vznesení námitky či podání stížnosti.

Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o vás shromažďujeme a zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu. Též jak tyto údaje získáváme, komu je předáváme. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na přenositelnost

Vaším právem je získat od nás všechny údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jste ve svých údajích udělali chybu, jsou nepřesné, nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečných prodlení opravili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo na to, abychom vaše osobní údaje vymazali. Výmaz lze provést, pokud vaše údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali. Pokud jste nám odvolali souhlas k jejich využití, nebo využijete právo vznést námitku proti zpracování, či se domníváte, že zpracování údajů je v rozporu s obecně závaznými předpisy. Lze vymazat ovšem pouze ty údaje, které nám zároveň nějaký právní předpis nepřikazuje uchovávat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Toto právo vám umožňuje v některých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich údajů a tyto nebyly předmětem dalšího zpracování.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud jde o marketing a zasílání emailových novinek, učiníme tak okamžitě, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít žádné oprávněné důvody pro pokračování zpracování.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, zejména v případě, že se domníváte, že vaše údaje zpracováváme neoprávněně, nebo v rozporu s obecně závaznými předpisy. Stížnost můžete podat u ÚOOÚ, Pplk. Sochora 727/27, 17000, Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz

Jak mohu uplatnit svá práva?

Stačí nám napsat na email info@profidominy.cz
Vaší žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu. Jsme povinni odpovědět do 30ti dnů od vznesení žádosti.
Provozovatel serveru je Pavla Chomoutová, IČO: 07915781